2022-2023 School Year Volunteer Recognition


 

2022-2023 Program/Event/Club Chairs:

2022-2023 PTSA BOD & Club Chairs

 

Staff Appreciation Welcome Lunch 8/29/2022

Chair: Hongyan Yang, Dandan Jiang

Volunteers: Jenny Chen, Ying Liang, Christopher Yu, Jinyi He, Zhiyan Yang, Wenju Mao and Wei Wang 

 

Laptop Distribution 9/6-9/8 2022 Volunteers:

Janice Kwan, Kavya Rao, Grace Yu, Kelly Wong, Mavis Hsieh, Joanne Dan Wang, Yingqi Zhang, Jue Z, Andrea Dong, John O'Brien, Jun Qian, Jackie Zhang, Elizabeth Lundquist, Anu Samrat, Cayce Truong, Lesley Tay-Chung, Murugan Sabarathinam

 

Vision & Hearing Screening on 9/13/22 Volunteers:

Maheswari Ramada Muniy, Sandy Zhang, Jinyi He, Kelly Wong, Cayce Truong

 

Picture Day 9/20/2022

Kelly Wong, Janice Kwan, Maheswari Balamurali, Kenneth Lu, Mariko Connell, Annie Ye,Alison Motts, Amanda Greco, Archana Sood, Usha Pradhan, Yiwen Su

 

September WalkAbout Program Volunteers:

Usha Pradhan, Peggy Wang, Chu Chen, Jennifer Lee, Jun Qian, Junling Nie, Angela Qu, Elizabeth Lindquist, Lin Lin, Iris Huang

 

October WalkAbout Program Volunteers:

Usha Pradhan, Elizabeth Lindquist, Lei Fan, Sha Sha, Iris Huang, Jennifer Lee, Maheswari Ramasamy Muniyandi

 

November WalkAbout Program Volunteers:

Usha Pradhan, Jennifer Lee, Elizabeth Lindquist, Maheswari Ramasamy Muniyandi, Dan Jiang,  Zhiyan Yang, Ana Shaheen, Iris Huang

 

Staff Appreciation Harvest Chili Cook-off 10/27/2022 Volunteers: 

Chair: Hongyan Yang, Dandan Jiang

Volunteers: Minli Liu, Wendy Miao, Zhiyan Yang, Angela Qu, Jing Yang, Priscilla Paik, Meeae Freer, Yiwen Su, Pin Wu, Tina Yuan, Carey DeMartini, Joanne Wang, Corinne Crowley, Helena Nguyen, Farah Thobhani, Jenny Chen, Qu Qi, Nicole Li, Lina Gao, Chu Chen, Amanda Greco, Naveen Parihar, Eunjeong Choi, Helena Nguyen, Yinqi Zhang, Maheswari Ramasamy Muniyandi, Aurora Loza, Peggy Wang, Carrie Wong, Pattaramon Gordon, Ruvini Tennekoon, Cindy Li, Anna Gordeeva, Xin Gao, Eileen Wang, Heidi Liang, Huili Wang, Shanshan Wu, Lin Lin, Usha Pradhan,     GuangHui Zhang and Sandy Zhang. 

 

Spooky Photo Booth 10/31 Volunteers:

Student Social Chairs: Elizabeth Lindquist and Ting li

Volunteers: Jenny Chen, Jennifer Lee, Sandy Zhang

 

Spirit wear Distribution Volunteers 11/16

Spiritwear Chair: Heidi Liang

Volunteers: Annie Ye, Dandan Jiang, and Peggy Wang

 

Staff Appreciation Thanksgiving Pie Party 11/17

Staff appreciation chair Hongyan Yang & Dandan Jiang.

Volunteers: Jenny Chen, Jennifer Lee, Becky Park, Carrie Wong, Nancy Ma, Corinne Crowley, Valerie Simoes, Eileen Wang, Li Liang, Seo Yeon Kim, Xiaohui Ge, Margaret Santjer, Amanda Greco, Eva Tseng, Pin Wu, Qian Chen, Nicole Li, Ruvini Tennekoon, Amelia Hertog, Eunjeong Choi, Priscilla Paik, Chu Chen, Wei Wang, Geeta Yadav, Natalie Eschenbaum, Rachel Hershman-Greven, Heidi Liang, Peggy Wang, Joanne Wang, Catherine Cheung, Mina Yoo, Connie Wu, Megumi Tomizawa, Maggie Qin, Aileen Wu and Usha Pradhan.

In person Movie Night 12/2

Student Social Chairs: Elizabeth Lindquist and Ting li

Volunteers: John O'Brien, Sarah O'Brien, Jennifer Lee, Angela Qu, Jenny Chen, Seema Gangadhara, Mahdokht Chahichi, Minli Liu, Maheswari Balamurali.

Tyee Book Fair 12/13-12/15

Book fair chair:  Lesley Tay-Chung 

Volunteers: Chu Chen, Yim Cheng, Peggy Wang, Jennifer Lee, Kelly Wong, Kelli Lane and Carrie Wong

Staff Appreciation Holiday Cookie Fiesta 12/15

Staff appreciation chair Hongyan Yang & Dandan Jiang.

Volunteers: Carrie Wong, Jenny Chen, Becky Park, Zhiyan Yang, Jingyuan Luo, Heidi Liang, Sara Terry, Katherine Ma, Ruvini Tennekoon, Becky Park, Ying Zeng, Eva tseng, Archana Sood, Xiaohui Ge, Meeae Freer, Kelly Lapov, Nicole Li, Tina Yuan, Tomoe Tawara, Maggie Qin, Nancy Sharma, Karen Rhatigan, Margaret Santjer, T. Kate Khim, Rachel Hershman-Greven, Valerie Simoes, Carey DeMartini, Xiucai Zheng, Nada Zankar, Priscilla Paik, Margaret Santjer, Joanne Wang, Maureen Hallock, Carey DeMartini, Cathy Chen, Jennifer Lee, Valerie Simoes, Peggy Wang and Rebecca Huang.

Tyee Winter Festival 2022 12/16

Jennifer Lee, Grace Yu, Angela Qu, Jenny Chen, Wendy Miao, Kate Carl, Iris Huang, Heidi Liang, Michelle Wu, Ting Li, Cayce Truong, Sudha Bharti, Corinne Crowley, Nancy Huang, Dejuan Zhang, Annie Ye, Aileen Wu, Bin Wang, Carrie Wong, Zhiyan Yang, Chu Chen, Jiale Li and Elizabeth Lindquist.