2023-2024 School Year Volunteer Recognition


 

2023-2024 Program/Event/Club Chairs:

2023-2024 PTSA BOD & Club Chairs

 

Staff Appreciation Welcome Lunch 8/30/2023

Volunteers: Hongyan Yang, Dandan Jiang, Jenny Chen, Lynn Zhang, Sandy Zhang, Xiao Liu & Peggy Wang

 

Laptop Distribution 9/11/2023 Volunteers:

Valeri Makam, Ngoc Nguyen, NurNur Bahar & Pauline

 

Vision & Hearing Screening on 9/13/23 Volunteers:

Shiyin Yu, Xiaoxia Wang, Janice Kwan, Jennifer Glover, Ting Li, Chandy Yos, Hayden Yi & Chandy Yos

 

6th Grade Ice Cream Social  9/15/2023Volunteers: 

Soo Shin, Austin Zhang, Sarah O'Brien, Yan Shen, Jenny Chen, Stella Chen, Sandy Zhang, Kelly Wong, Lalitha Subramanyam

 

Picture Day 9/26/2023

Jennifer Glover, Ting Li, Darcie Durr, Sandhya Gupta, Aileen Wu & Kelly Wong

 

Book Fair 10/17-10/20/2023

Chair: Lesley Tay-Chung

Volunteers:Sandhya Gupta, Wendy Wu, Darcie Durr, Yim Cheng, Peggy Wang, and Clare Shen! 

 

Goodwill Drive 10/22/2023

Fundraising Chair: Jenny Chen and TIng Li.

Goodwill drive volunteers: Samik Gupta, Sandhya Gupta, Cayce Truong, Christopher Yu, Elain Zhao, Sandy Zhang, Nancy Huang, Kathy Jin, Huili Wang, Chantel Chan, Morgan Chan, Richard Zhang, Esa Zhou, Wendy Yu, Hongyi Ren, Chloe Stella, Yike Chen and Kevin Song.

 

Staff Appreciation Harvest Celebration Salad Bar 10/24/2023

Chairs: Lynn Zhang and Valeri Makam

Ngoc Nguyen, Seo Yeon Kim, Jenny Kim, Dandan Jiang, Sirisha Dhavala, Sandhya Gupta, Joanne Wang, Sojeong Lee, Xin Gao, Huili Wang, Ye Ji, Ruvini Tennekoon, Farah Thobhani, Sheila Kishore, Sirisha T, Jing Yang, Regina Anderson, Kin Nguyen, Kate Khim, Xiaoxia Wang, Lina Gao, Robin Hoover, Tiffany Reimergartin, Heidi Liang, Vicki Premo, Zhi Wu, Peggy Li, Regina Anderson, Amanda Greco, Jennifer Glover, Qu Qi, Mina Yoo, Amanda Greco, Wendy Yu, Haili Zhao, Maggie Qin, Kelli Lane, Michal Friesen, Nina Chen, Jeonghae Park, Vanessa Barut-del Fierro, Clare Shen, Stephanie Chung and Sweta Shah.

 

October Library Volunteers:

Jing Long, Chandy Yos