2022-2023 School Year Volunteer Recognition

 

2022-2023 Program/Event/Club Chairs:

2022-2023 PTSA BOD & Club Chairs

 

Staff Appreciation Welcome Lunch 8/29/2022

Chair: Hongyan Yang, Dandan Jiang

Volunteers: Jenny Chen, Ying Liang, Christopher Yu, Jinyi He, Zhiyan Yang, Wenju Mao and Wei Wang 

 

Laptop Distribution 9/6-9/8 2022 Volunteers:

Janice Kwan, Kavya Rao, Grace Yu, Kelly Wong, Mavis Hsieh, Joanne Dan Wang, Yingqi Zhang, Jue Z, Andrea Dong, John O'Brien, Jun Qian, Jackie Zhang, Elizabeth Lundquist, Anu Samrat, Cayce Truong, Lesley Tay-Chung, Murugan Sabarathinam

 

Vision & Hearing Screening on 9/13/22 Volunteers:

Maheswari Ramada Muniy, Sandy Zhang, Jinyi He, Kelly Wong, Cayce Truong

 

Picture Day 9/20/2022

Kelly Wong, Janice Kwan, Maheswari Balamurali, Kenneth Lu, Mariko Connell, Annie Ye,Alison Motts, Amanda Greco, Archana Sood, Usha Pradhan, Yiwen Su

 

September WalkAbout Program Volunteers:

Usha Pradhan, Peggy Wang, Chu Chen, Jennifer Lee, Jun Qian, Junling Nie, Angela Qu, Elizabeth Lindquist, Lin Lin, Iris Huang